HJEM

Opplæringskontoret for små håndverksfag er et interessekontor som eies av de bedriftene som har lærlinger i vårt system.

Vi er godkjent opplæringskontor i Oslo, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken.

Vi er et bindeledd mellom lærling/ bedrift og fagopplæringssystemet og har det juridiske ansvaret for opplæringen.

Målet vårt er å videreføre fagkunnskap og å sikre rekruttering til små håndverksfag.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi hjelper både bedrifter og lærlinger .

Utdanning

Vi hjelper deg å nå din drøm.

Kurs

Lær mer med våre varierte kurs

Fagtilbud

Kreative og tradisjonsrike fag venter på deg!