Bedriftene

OSH eies av medlemsbedriftene, dvs de bedrifter som har lærlinger og ønsker å bruke OSH`s kompetanse.

Medlemsbedrifter som har lærling

Medlemsbedrifter som for tiden ikke har lærling

Kjole- og draktsyer

Bodvin
Ole Kolstads Eftt./GøJ tøy
Karen-Wen systue

Maskør- og parykkmaker
Den Norske Opera & Ballett

Kostymesyer
Den norske opera
Det norske teatret

Skomaker
Everest Sko

Modist
Top Hat

Bunadstilvirker
Norsk Flid Husfliden Moss
Fjellrypa systue
Berg og Blåne

Filigrandsølvsmed
Sølvsmia Norsk Folkemuseum

Salmaker
Arild broberg

Buntmaker
Pelsatlie K. Poverud

Buntmaker

Torp Møbeltapetsering
Puffen Møbeltapetserverksted

Marte Rudes Møbeltapetsering

Kjole- og draktsyer

Sylvia Denais
Synnøve Moe
Norsk Folkemuseum
Sadonie couture
Folkeuniversitetet Øst
Natalia Design

Lises systue
Designerne
Anne Marie Gottschalk

Maskør – og parykkmaker
Nationaltheatret
Det Norske Teateret

Kostymesyer
Nathionaltheatret
Riksteateret
Oslo Nye Teater

Smed
Bogstad smie
Staalkontroll og Jernvilje

Filigransølvsmed
Hilde Nøtvedt sølvsmie

Modist
Mona Strand


               

STØTTEMEDLEMMER

Møbeltapetserer Morten Fagerli