Kurs

Opplæringskontoret for små håndverksfag har jevnlig et variert kurstilbud til lærlinger og andre interesserte i ulike håndverksfag.
Kurspris for lærlinger gjelder bare de som har lærekontrakt i Opplæringskontoret for Små Håndverksfag (OSH).

Vi tar forbehold om endringer i kursplanen og at nok deltakere er påmeldt før kursene blir satt i gang. I tillegg til kursoversikten blir det sendt ut kursinvitasjoner med mer spesifikt kursinnhold, klokkeslett og utstyrsbehov i forkant de enkelte kursene.
Påmeldinger/ forespørsler kan sendes til Opplæringskontoret for små håndverksfag v/ Line M A Larsen (maldlars@icloud.com ) mobil 93222901 eller Morten Klemp (morten@smafag.no) mobil: 9264227.

Kursavgiften vil bli fakturert på forhånd og refunderes ikke ved avmelding. Lokaler til kursene kan endres hvis det ikke er ledig rom på Kuben.
Kursforslag
Tid
Sted
Kurs-leder
Deltakere
Innhold
Kursavgift
ModelleringskursMer informasjon herLørdag 23 jan (10-16) Søndag 24. jan (10-16)
Agrippa
Tråkka 2 A, Oslo
Tine SolheimLærlinger
Andre interesserte
Modellering på kunde.Lærlinger i OSH kr 1000
Andre kr 2500
Kurs i konstruksjon
av grunnformer.
Mer informasjon her
Tirsdag 26 jan og onsdag 27. jan
Kl 9 – kl 16
Kuben Yrkesarena. Kabelgate 10-12
Økern, Oslo
Jorunn SæterLærlinger i kjole og drakt, kostyme og
Bunad. Privatister, andre interesserte
Konstruksjon av overdel til dame. Innprøving og tilpassing av grunnformer
Ensøm- og tosømserme
Lærlinger i OSH Kr 500
Andre kr 2500
Arbeidstegning
/flattegning
av klær.Mer informasjon her
Tirsdag 9. februar
Kl 9 - kl 16
Kuben Yrkesarena. Kabelgate 10-12
Økern, Oslo
Unni Norkild SkjønsbergLærlinger i sømfag, privatister og andre interesserteArbeidstegning av ulike modeller med veiledning. Kreativ design av skisserLærlinger i OSH Kr 500
Andre kr 1500
Drakt og motehistorie
Prøverommet
2. samling
Torsdag18. og
Fredag 19. februar
Den Norske Opera og BallettJorunn SæterTeateransatte
Lærlinger
Andre interesserte
Gjennomgang av stilepoker og drakter på 1800 og 1900 tallet. Temaforelesninger
Utvikling av undertøy
Kursstart i oktober 2015.
”Minisvenneprøve”
2. års lærlinger i Kjole og Draktsyerfaget.
Privatister
Uke 8 + man, tirs. og ons. i uke 9
Totalt 8 dager
+ vurderingsmøte
Onsdag 2 mars.
Kuben Yrkesarena. Kabelgate 10-12
Økern, Oslo
Jorunn Sæter2. års lærlinger i kjole- og drakt-syerfaget.
Privatister og lærlinger utenom kontoret.
Praktisk gjennomgang av en ”svenneprøveoppgave” med rammer og vurdering.
Innprøving og tilpassing på kunde. Planlegging og dokumentasjon
Gratis for lærlinger i OSH
Andre:
Kr 4000
Sømkurs
Søm av draktjakker
Tirsdag 8. til fredag 11. mars
Kl 9 – kl 16
Kuben Yrkesarena. Kabelgata 10-12
Økern, Oslo
Jorunn SæterLærlinger i sømfag, privatister og andre interesserteKonstruksjon av selvvalgt jakkemønster, søm av slag og krave/sjalskrave passepoilerte lommer og tosømserme.Lærlinger i OSH
Kr 500
Andre kr 3500
Drakt og motehistorie
Prøverommet
3. samling
31 mars og 1 aprilDen Norske Opera og BallettcJorunn SæterTeateransatte
Lærlinger
Andre interesserte
Drakthistorien som inspirasjon til ny design. Fordypningsoppgaver.Kursstart i oktober 2015.
Kurs i søm av hatter og hattepyntTirsdag 19, onsdag 20 og torsdag 21 april
Kl. 9 - 15
Kuben Yrkesarena. Kabelgata 10-12
Økern, Oslo
Linda TrondsenLærlinger i kjole- og drakt, kostymesyere og
andre interesserte
Lær å lage hatter i filt og stoff.
Enkel hattepynt
Lærlingeri OSH kr. 1000
Andre kr 3000
Sømkurs:
Konstruksjon, tilpassing og søm av bukser
Uke 17
26 – 28 april. mars.
Kl 9-kl 16
Kuben Yrkesarena. Kabelgata 10-12
Økern, Oslo
Jorunn SæterLærlinger i sømfag, privatister og andre interesserteKonstruksjon av buksegrunnform etter personlige mål. Tilpassing og søm av bukser. Lærlinger i OSH
Kr 500
Andre kr 3000
”Minisvenneprøve”
2. års lærlinger i Kjole og
Draktsyerfaget
Juni 2016
Litt avhengig av tidspunkt for svenneprøven i Kjole- og drakt.
Kuben Yrkesarena. Kabelgata 10-12
Økern, Oslo
Jorunn SæterLærlinger i sømfag.Praktisk gjennomgang av en ”svenneprøveoppgave” med rammer og vurdering.
Innprøving og tilpassing på kunde. Planlegging og dokumentasjon
Gratis for lærlinger i OSH.
Andre kr 4000