Hva gjør vi?

Dette gjør vi for lærlingen:                                                                                           Dette gjør vi for bedriften:

Hjelper til med å skaffe læringplass                                                                                  Tar det juridiske ansvaret for opplæringen
Skriver lærlingkontrakt.                                                                                                    Utbetaler lærlingtilskudd
Tilrettelegger teoriundervisning                                                                                          Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori
Veileder i og følger opp bruk av opplæringsboka                                                                 Følger opp endringer i lover og regler
Hjelper til med eventuelle problemer på arbeidsplassen                                                       Melder lærlingen opp til svenneprøve