Hva gjør vi?

Dette gjør vi for lærlingen:                                                                                   Dette gjør vi for bedriften: 

Hjelper til med å skaffe læringplass                                                                         Tar det juridiske ansvaret for opplæringen

Skriver lærlingkontrakt.                                                                                             Utbetaler lærlingetilskudd

Tilrettelegger teoriundervisning                                                                                Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori

Veileder i og følger opp bruk av opplæringsboka                                                     Følger opp endringer i lover og regler

Hjelper til med eventuelle problemer på arbeidsplassen                                         Melder opp lærlingen til svenneprøve