Hva gjør vi?

Dette gjør vi for lærlingen
Dette gjør vi for bedriften
Hjelper til med å skaffe læringplass Tar det juridiske ansvaret for opplæringen
Skriver lærlingkontrakt.Utbetaler lærlingetilskudd
Tilrettelegger teoriundervisning Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori
Veileder i og følger opp bruk av opplæringsboka Følger opp endringer i lover og regler
Hjelper til med eventuelle problemer på arbeidsplassen Melder opp lærlingen til svenneprøve