Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 


Hva er små verneverdige fag?

Vi har ansvar for 35 små og verneverdige fag. Fag defineres som små og verneverdige hvis det tegnes inntil fem nye lærlingkontrakter pr. år.  Fagene har lange håndverkstradisjoner  og  det vurderes som viktig å ta vare på de kunnskaper og ferdigheter faget representerer. Bedrifter innen disse fagene mottar utvidet støtte når de tar inn nye lærlinger.
I tillegg til de små og verneverdige fagene har vårt opplæringskontor også ansvar for kjole- og draktsyerfaget og møbeltapetsererfaget.

Blyglassmester Herreskredder

Ortopeditekniker

unadstilvirker Hovslager Keramiker
Buntmaker Håndbokbinder Salmaker
Bøkker Håndvever Seilmaker

Børsemaker

Instrumentmaker Skomaker
Duodji Kostymesyer Smed
Filigransarbeider Kurvmaker Storurmaker

Forgyller

Maskør- og parykkmaker Strikker
Gipsmaker Modellsnekker Sølvsmed
Gjørtler Modist Tredreier
Glasshåndverker Orgelbygger Treskjærer
Gravør Ortopedisk fottøy

Kjole- og draktsyerfaget