Opplæringskontoret for små håndverksfag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 

 

 

Instrumentmaker
- Nautisk instrumentmaker
- Optroniker (tidligere Optisk- og geodetisk instrumentmaker)

Nautisk instrumentmaker
Nautiske instrumentmakere jobber i dag innenfor sjøforsvaret, på forskningsinstitusjoner og i olje- og gassindustrien. Faget dreier seg om konstruksjon og produksjon av nautiske og oseanografiske instrumenter som brukes til navigasjon og i havforskningen. Instrumentene er både mekaniske, mekanisk-elektriske og elektroniske. 
Som lærling skal du lære å lese og utarbeide tegninger og skjemaer. Du skal kunne bruke bedriftens håndverktøy, verktøymaskiner og måleverktøy til kontroll av finmekaniske komponenter. I tillegg kommer kunnskap om tilvirking, bruk og reparasjon av slike instrumenter.
Kompetanse: Bestått svenneprøve gir yrkeskompetanse med svennebrev og yrkestittel nautisk instrumentmaker.

Optroniker
Du vil få opplæring i geometrisk optikk og bølgelære. Lære om øyets oppbygging og funksjon samt hvordan lys forplanter seg i forksjellige medier. Få kjennskap til optiske diagrammer og beregninger, skifte optikk som ikke tilfredstiller spesifikasjoner. Kunne feilsøke, kontrollere og reparere, montere og justere optiske og geodetiske instrumenter. Lære om elektronikken i instrumentene. Lære bruk av informasjonsteknologi. Som fagoperatør vil du få jobb i bedrifter som produsere og reparerer optiske og geodetiske instrumenter. Moderne teknologi har tatt over mye av produksjonen.
Kompetanse: Bestått svenneprøve gir yrkeskompetanse med svennebrev og yrkestittel optroniker (tidligere optisk/ geodetisk instrumentmaker).

 

Utdanning nautisk instrumentmaker
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Vg1 Design og håndverk
Vg2 Ur- og instrumentmaker
Vg3 Opplæring i bedrift

Utdanning optroniker
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift
Vg1 Design og håndverk
Vg2 Ur- og instrumentmaker
Vg3 Opplæring i bedrift

Flere linker
Skoleoversikt