Bøkene kan bestilles hos yrkeslitteratur AS:
mail: ordre@yrkeslitteratur.no
telefon: 23 27 59 00
faks: 22 43 32 39

                                                                             

At forferdige en selskapskjole eller en spaserdrakt
Tradisjoner og forandringer i håndverksfagene

Sissel Isachsen
Kjole- og draktsyerfagets historie 1916 – 1998. Belyser hvordan og hvorfor kjole- og draktsyerfaget ble et anerkjent håndverk og hvordan svenneprøven og opplæringen har forandret seg. Eksemplifiserer en håndverkstradisjon som kan sammenlignes med andre håndverksfag, og viser hvordan håndverksfagene har gjennomgått store forandringer gjennom reform ’94.

 


ISBN 82-584-0409-1
Pris: 230,-
ARTS & CRAFTS in English
Turid Hea Svedbakken

ARTS & CRAFTS in English er en kombinert lærebok og arbeidsbok for videregående kurs 1 i tegning, form, farge. Boka dekker målene i læreplanen for engelsk på yrkesfaglige studieretninger, modul 2.

Det er lagt stor vekt på at innholdet - både det yrkesrettede og det allmenne - skal være tilpasset yrkesfagene som VK1-kursene fører fram til. Tanken bak er hele tiden at brukerne av boka opplever stoffet som et meningsfylt bidrag til studieretningsfagene og at de får lyst til å lære mer engelsk.

 


SBN: 584-0333-8 BM/NYN
Pris: 320,-
Søm - Materialkunnskap
Materialkunnskap gir en grunnleggende og omfattende innføring i fiberlære og framstilling, foredling, bruk og vedlikehold av tekstiler.Lærestoffet i boka er strukturert på en slik måte at den også egner seg som oppslagsbok.Boka er gjennomillustrert i farger. Mer enn hundre forskjellige stoffer er vist med bilder i en alfabetisk oversikt.
Boka dekker målene i læreplanen for faget materialkunnskap

Studie- og oppgavebok til Materialkunnskap
Siri Stoknes
Denne studie- og oppgaveboka er i hovedsak laget for opp-læring i industrisøm, men passer også til VK1 søm. Sammen med boka Søm - Materialkunnskap dekker den alle målene i studieretningsfagene Fiberlære og materialprosess (industrisøm) og Materialkunnskap (VK1 søm). Målene for begge studieretningsfagene er gjengitt i innledningen.
Studie- og oppgaveboka følger den samme strukturen som Søm - Materialkunnskap.

 


SBN 584-0233-1 BM
SBN 584-0932-8 NYN
Pris: 300,-

 

SBN 584-0339-7 FS

Søm og materialformgiving 1
Boka gir en innføring i klærnes funksjon, mote og klesformgiving, og har en detaljert oversikt over ulike typer klesplagg.Forskjellige typer symaskiner og sømtyper blir gjennomgått grundig.Boka inneholder også oversikt over redskaper og utstyr for tilskjæring, klipping, håndsøm, stryking og pressing.

Søm og materialformgiving 2
Rigmor Haugsand og Toril Blomquist

Boka tar for seg den praktiske utførelsen av sømarbeidet. Grunnleggende prinsipper for stoffberegning, utlegging på stoff, beregning av sømmonn og merkemetoder har fått plass i det første kapitlet. Deretter følger et kapittel om stryking og pressing. Det største kapitlet, søm og materialformgiving, innledes med generell gjennomgang av operasjonsrekkefølge for overdeler, skjørt og bukser. Ulike hånd- og maskinsømteknikker og søm av detaljer utgjør resten av dette kapitlet. Det er lagt vekt på at sømdetaljene ikke skal være knyttet til spesielle plagg, men at framgangsmåten kan brukes enten det er ulike plagg, tilbehør eller andre sømprodukter en skal lage.

Alle teknikker og sømdetaljer forklares punktvis ved hjelp av tekst og tegninger. Det gjør at boka også egner seg godt for selvstudium.

Det er egne kapitler om prøving, fôring og gjenbruk og omsøm.

 


SBN 584-0243-9 BM
SBN 584-0930-1 NYN
Pris: 170,-


SBN 584-0140-8 BM
SBN 584-0920-4 NYN
Pris: 330,-

Mønsterkonstruksjon og tilskjæring
Halldis Berg
Boka begynner med en innføring i størrelsessystemer, måltaking og bruk av ledighetsvidder. Det gir de nødvendige forkunnskapene for mønsterkonstruksjon, som utgjør den neste delen. Det nære samspillet mellom tekst og illustrasjoner gir god oversikt over hvordan et mønster blir til. Tilvalgsstoff muliggjør differensiering.
Boka viser hvordan en kan formgi ulike modeller ut fra en sjablong/grunnform. Omstilling av overdeler, skjørt og bukser forklares med tekst, tabeller og tegninger. Også gradering av mønster til forskjellige størrelser er viet et eget kapittel. Den siste delen av boka omhandler metoder for klargjøring av mønster for produksjon, utlegg på stoff, tilskjæring og produksjonsmetoder og kvalitetssikring.

 


SBN 584-0337-0 FS
Pris:460,-
Søm - Mønsterkonstruksjon og modellering
Rigmor Haugsand
Boka gir en grunnleggende innføring i forming av mønster til overdeler, skjørt, bukser, besetning og tilbehør. Gjennom et nært samspill mellom tekst, konstruksjoner og illustrative tegninger, gis brukeren mange ideer til å utarbeide egne modeller.

Boka starter med et kapittel om måltaking og størrelsessystemer for damer, herrer og barn. Konstruksjon og modellutforming av forskjellige typer overdeler er et sentralt tema, men også konstruksjon, modellering og modellutforming av enkle skjørt og bukseskjørt, og modellutforming av buksemønstre, blir grundig gjennomgått. Et eget kapittel tar for seg besetning på plagg, f.eks. lommer, krager, mansjetter. På slutten av boka er det et kapittel om enkelt tilbehør som kan gjøre enkle plagg mer spennende. Alle konstruksjoner er vist i målestokk 1 : 8 eller 1: 4 og sjablonger. Målebånd i 1 : 4 følger med boka.

 


SBN 584-0235-8BM
SBN 584-0929-8NYN
Pris: 280,-
Søm - Informasjonsteknologi
Nanne Stöhlmacher
Den første delen av boka gir et historisk innblikk i hvordan sømfaget har utviklet seg når det gjelder bruk av informasjonsteknologi, og gir en innføring i hvordan IT kan brukes til produktutvikling/design, kundejournaler, måltabeller osv.

Mønsterkonstruksjon på data utgjør hoveddelen av boka. Vi har tatt utgangspunkt i ADS-programmet, som er det de videregående skolene bruker. Boka har en praktisk vinklet manual til konstruksjonsdelen av programmet (PDS), med kommandoene gjengitt både på engelsk og svensk. Slik dekker den begge versjonene av programmet. Den siste delen av boka inneholder praktiske øvelser med konstruksjon av plagg, tilbehør og besetning. De fleste av øvelsene er basert på emner fra boka Søm - Mønsterkonstruksjon og modellering. Øvelsene er lagt opp i en bestemt rekkefølge for å følge en logisk progresjon i konstruksjonsprogrammet, derfor er rekkefølgen annerledes her enn den er i boka med manuell konstruksjon. Boka dekker alle IT-målene i læreplanen.

 


SBN 584-0330-3BM
SBN 584-0894-1NYN
Pris: 300,-
Søm - Teknisk tegning
Inger Arnet
Boka gir en praktisk innføring i bruk og forståelse av teknisk tegning for sømfag. Den er delt i tre deler, med et omfattende symbolleksikon i den første delen. Den andre delen tar for seg teknisk tegning brukt som forklaring til sømdetaljer og den siste delen viser teknisk tegning brukt i kombinasjon med arbeidstegninger.

Alle tekniske tegninger er i fire farger.

 

 


SBN 584-0285-4BM
SBN 584-0916-6NYN
Pris: 210,-
Teknisk tegning og praktiske sømøvelser
Inger Arnet
Boka dekker målene for teknisk tegning i læreplanen for VK1 søm. Den egner seg også for selvstudium, og passer for alle som vil lære seg å utføre sømøvelser etter tekniske tegninger på en praktisk og rasjonell måte. Den første delen av boka inneholder et symbolleksikon med alle symbolene som brukes i teknisk tegning for sømfag. Boka gir en grundig innføring i hvordan teknisk tegning kan brukes som forklaring til ulike sømdetaljer, og hvordan de kan brukes som et redskap til å tolke arbeidstegninger. Det er viet stor plass til praktiske øvelser, som viser hvordan en kan sy ulike industrisømprodukter på en rasjonell måte etter tekniske tegninger.

 


SBN 584-0338-9FS
Pris: 255,-
Søm - Bransjekunnskap
Svanhild Stokke
I bransjekunnskap er det lagt vekt på yrke og utdanning, arbeidsmiljø og ytre miljø, kommunikasjon og kundebehandling, organisering av små håndverksbedrifter og kostnadsoverslag.

 

 

 

 


SBN 584-0244-7BM
SBN 584-0926-3NYN
Pris: 120,-
Søm - Europeisk drakthistorie
Europeisk drakthistorie viser typiske draktformer fra de forskjellige stilepokene. Framstillingen er kronologisk. Hver epoke er presentert i et sideoppslag med kjennetegn ved den aktuelle epoken, beskrivelser og bilder av kvinnedrakter, mannsdrakter og tilbehør.

Ordforklaringer og alfabetisk register over faguttrykk. Inngår i faget bransjekunnskap.

 

 

 


SBN 584-0232-3BM
SBN 584-0927-1NYN
Pris: 130,-
Søm – Fagtegning
En grunnleggende innføring i tegning for sømfaget. Boka viser hvordan kroppen er oppbygd og virker i forskjellige kroppsstillinger, og gir eksempler på tegning av dame-, herre- og barneklær. Størrelsen på figurene gjør at en kan bruke kalkerpapir eller lysbord og utnytte materialet i boka direkte.

Boka gir en systematisk framstilling av hvordan vi tegner ansikter, frisyrer og hodeplagg, og viser detaljer på klesplagg og fargesammensetninger i klær og tilbehør.

 


SBN 584-0341-9FS
Pris: 310,-
Søm - Studie- og oppgavebok
Torill Hammeren Møllerhagen
Studie- og oppgaveboka inneholder oppgaver bøkene i sømserien. Bakerst i boka er det integrerte oppgaver som går på tvers av fagene og som knytter fagområdene sammen. De enkelte kapitlene følger samme strukturen som den læreboka oppgavene er knyttet til. Det er lagt vekt på at elevene skal arbeide aktivt med faget mens de løser oppgavene, og at de skal lage sin egen arbeidsbok.

Sidene i boka er perforerte og har hull for ringperm, slik at både oppgavene og besvarelsene kan settes inn i arbeidsboka.

 


SBN 584-0245-5BM
SBN 584-0893-3NYN
Pris: 140,-
Mønsterforming
Boka viser hvordan en konstruerer mønster til enkle produkter og detaljer, foretar enkel mønsterforming, lager nye modeller ut fra eksisterende mønster og grunnformer, og hvordan en klargjør mønster til produksjon. Det er lagt vekt på manuell mønsterforming. Det gir det grunnlaget en bør ha for å kunne arbeide med mønsterforming på data. Boka inneholder også en del tilvalgsstoff.

ISBN 82-584-0513-6
Pris: 470,-