Bøkene bestilles i bokhandelen
Spørsmål om bøkene kan rettes til Gyldendal Undervisning
www.gyldendal.no/undervisning/
mail: undervisning@gyldendal.no
telefon: 22 03 42 01
faks: 22 03 41 62

                                                                             

Trearbeidsfag
Tredreiing er skrevet for alle som ønsker en innføring i dette tradisjonsrike håndverket, enten med tanke på en profesjonell utdannelse eller som hobby. Boka er spesielt tilpasset tredreierfaget i videregående skole og tilfredstiller kravene i læreplanen. Boka gir en innføring i viktige emner som bruk av verktøy og maskiner, sliping av håndverktøy, behandling av materialer, dreieteknikker, historie og design. Den er rikt illustrert.

ISBN 82-06-42859-1
Pris: 200,-

 

Tredreiing og lagging. Verktøy
Ivar Flatum
ISBN: 82-00-41688-7
Pris: 216,-
Lærebok i treskjæring
Phillip D. Odden og Else J.Bigton
ISBN: 82-00-42170-8
Pris: 324,-
Treskjærerkunsten, Innføring i flatskurd, drakestil, akantus, relieff og figurskjæring
Phillip D. Odden og Else J.Bigton
Innføring i flatskurd, drakestil, akantus, relieff og figurskjæring. Boka fører deg gjennom faget fra kjøp av verktøy til overflatebehandling. Den tar for seg tresorter, verktøybruk, teknikker og mønsteroppbygging. Boka er rikt illustrert. Flere kjente treskjærere er presentert i boka. Det er laget sammendrag av tekstene på engelsk

.

ISBN: 82-00-41754-9
Pris: kr 386,-

Treskjæring
Johan Amrud
Gir en praktisk innføring i teknikker og redskapsbruk. Boka inneholder også ideer til hvordan teknikkene kan brukes. En kort stilhistorikk er også tatt med, og det er lagt vekt på å gi enkle arbeidsbeskrivelser til øvelsene i boka.

 


ISBN: 82-00-36171-3
Pris: 330,-

Tegning for snekkeraget
Jan-Hermann Larsen
Boka er en videreføring av grunnkursboka "Oppgaver og tegning" For VK1 snekkerfaget, men egner seg også for selvstudium og brevkurs.

Boka inneholder teori om stillære, design og kvalitet, grunnleggende tegneregler for håndverkstegninger og regler for målsetting på håndverks- og industritegninger, samt et kapittel om dataassistert tegning. Har oppgaver, litteraturliste og stikkordsregister.
 

ISBN: 82-00-41699-2
Pris: 340,-

 

Snekkerboka, videregående kurs
Rolf Kittelsen og Håkon Rødningsby
Boka bygger direkte på grunnkursboka og dekker modulene produksjon, bearbeiding, materiallære og overflatebehandling. Den gir teoretisk informasjon og innsikt i emner som er nødvendige for å beherske faget.

Boka dekker modulene i læreplanen for VK1 snekkerfag med unntak av tegning. I flere emner dekker den behovet for teori ut over VK1. Det finnes eksempler på forskjellige materialer og hvordan de blir brukt. Egner seg også som teoribok for svenneprøven og som oppslagsbok. Har litteraturliste og stikkordsregister.

 

 

ISBN: 82-00-41685-2
Pris: 407,-

Liming av tre
Eirik Raknes
ISBN 82-00-35464-4
Pris: 283,-
Produkt- og materiallære for stoppmøbelbransjen
Elisabeth Lange
Boka er revidert etter ny læreplan og dekker alle moduler. Utgitt i samarbeid med URMI. Den tar for seg: samarbeid, tegning, stilhistorie, produktutvikling, materialer, bærende konstruksjoner og underlag, stoppmaterialer og trekkmaterialer.

ISBN: 82-585-1177-7
Pris: 252,-

 

Maskiner og utstyr i stoppmøbelbransjen
Lars Riksheim
Boka er revidert etter ny læreplan og dekker alle moduler. Utgitt i samarbeid med URMI. Den tar for seg: samarbeid, tegning, stilhistorie, produktutvikling, materialer, bærende konstruksjoner og underlag, stoppmaterialer og trekkmaterialer.

ISBN: 82-585-0842-3
Pris: 220,-