Opplæringskontoret for små håndverksfag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Salmaker
Salmakerfaget har lange tradisjoner og nevnes første gang i Magnus Lagabøtes bylovsordning i 1276. I middelalderen var produksjon av hestesadler salmakerens viktigste oppgave, men etter hvert som det kom sleder, kjerrer og annet kjøreutstyr, begynte sadelmakeren å lage seletøy, setetrekk og forskjellig transportutstyr. 

Salmakermestrene stiftet i 1844 Sadelmager-foreningen i Oslo. Senere ble navnet forandret til Sadelmager- og Tapetsermestrenes gruppe, inntil spesialiseringen i møbeltapetserfaget var kommet så langt at de opprettet sitt eget laug. I dag er håndverksbedrifter innen begge fagene organisert i Salmaker- og møbeltapetserlauget Oslo. Fagene vogn- og bilsalmaker, seletøymaker, reiseeffektmaker og porteføljemaker ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1957.

Med Reform 94 er fagene bilsalmakerfaget, seletøymakerfaget og portefølje- og reiseeffektmakerfaget slått sammen til ett salmakerfag med tre områder:  

Bilsalmakeren innreder biler, busser, jernbanevogner, fly og båter, med trekking av tak, vegger og dører. De syr kalesjer, lager soltak, bilpresenninger, varetrekk, legger tepper og matter, syr gardiner og lager draperier i kjøretøy. Stoppings- og trekningsarbeider av stoler og seter er på mange måter nær beslektet med møbeltapetserfaget. Det forekommer også lærarbeider med håndsøm i likhet med seletøymakerens arbeide. I økende grad omfatter faget også oppbygging, reparasjon og tilpassing av utstyr til funksjonshemmede.

Seletøymakeren lager og reparerer seletøy og sadler til hester, hundeseler, bandolærer, belter og remtøy av alle slag. De viktigste produktene er i dag sadler, seletøy og rekvisita til hestesport.

Portefølje- og reiseeffektmakeren lager og reparerer kofferter og mapper av alle slag. De lager transportutstyr for fotoapparater, instrumenter, kikkerter og geværer og andre futteraler i lær, skinn, duk og plast.


Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet:

Vg1 Design og håndverk
Vg2 Design og tekstil
Vg3/ Opplæring i bedrift

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker