Opplæringskontoret for små håndverksfag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Seilmaker
Menneskene har brukt fartøyer med seil i 6-7000 år. Fra rundt år 1000 var samfunnet i Skandinavia basert på sjøfart. «Vikingskip» gikk nærmest i rutetrafikk i  farvannene mellom Norge og øyene i Atlanterhavet.
I løpet av 1300-tallet bygde mange europeiske stater opp skipsflåter med tanke på handel og krigføring; mange av skipene var store og trengte mange seil.

I Norge ble seilmakeren for alvor etterspurt på 1800- tallet, da det ble bygd opp en betydelig norsk handelsflåte.

Seilmaterialer har endret seg drastisk siden de første seil og fram til i dag. Etter at vi fikk Bermudariggen, som er mest brukt i dag, har utviklingen i stor grad vært konsentrert om materialer. Før 2. verdenskrig var det bomullseil som var vanlig. Dacron eller Terylene er imidlertid kunstmaterialer som revolusjonerte seilmakerfaget. Disse materialene ble tilgjengelige på 50-tallet, og sammen med en forbedret økonomi førte dette til økende interesse for regattaseiling i 60- og 70-årene.  

I dag produseres også seil ved hjelp av avanserte datasystemer og ofte i eksotiske materialer som Kevlar, Mylar og Spectra. Seilmakeren lager også målsydde trekk, presenninger og kalesjer for en lang rekke ulike bruksområder.  

Utdanning
Særløp, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet:

Vg1 Design og håndverk
Vg2 og 3 særløp / Opplæring i bedrift

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker