Opplæringskontoret for små håndverksfag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Skomaker
Skomakerfaget er et av de eldste håndverksfagene i Norge, og i middelalderen var skomakerne en dominerende yrkesgruppe som organiserte seg i laug allerede på 1200-tallet. Den gang tok skomakeren hånd om hele arbeidsprosessen; han garvet skinn, sydde sko og støvler og solgte direkte til kundene. Skomakerne var relativt velstående fram til begynnelsen av 1600-tallet, da ble garverne en egen yrkesgruppe som tok mye av fortjenesten. I andre halvdel av 1800-tallet begynte man å bruke maskiner i produksjonen og fabrikksydde sko tok over for de håndsydde. 
Etter at «Laugene» ble oppløst i 1870 ble det dannet egne skomakerforeninger i byene, og i 1908 ble Norges Skomakermester-forbund stiftet.

Det er fremdeles noen skofabrikker igjen i Norge hvor det lages forskjellige typer sko, boots og støvler. Skomakere i dag reparerer og vedlikeholder alle typer fottøy. De halvsåler, hælflikker, bygger opp nye hæler, foretar enkle ortopediske justeringer, syr overlær for hånd og med maskin og reparerer vesker, kofferter o.l. En annen viktig oppgave for skomakeren er å gi informasjon og veiledning i bruk og vedlikehold av fottøy. I de senere årene er det utviklet moderne, praktisk, teknisk og maskinelt utstyr som har bidratt til rasjonelle arbeidsmetoder og god lønnsomhet i faget. Det er også i ferd med å vokse fram et nytt marked for eksklusive, håndsydde sko.

Utdanning
1+3-modell, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet:

Vg1 Design og håndverk
Vg2 Deign og tekstil
Vg3 / Opplæring i bedrift

Plus-skolen i Fredrikstad

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker