Opplæringskontoret for små håndverksfag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 


UtdanningsveierKunnskapsløftet
Fra skoleåret 2006/2007 er det innført ny struktur i videregående opplæring (kunnskapsløftet). Her kan du se hva det betyr for de små verneverdige fagene.

Reform 94
Her kan du følge utdanningsveier for de små verneverdige fagene i henhold til strukturen i Reform 94.