Opplæringskontoret for små håndverksfag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Håndbokbinder
Permene ble lenge laget av skinn, gjerne med innpreget ornamentikk, men i takt med stadig større krav til rasjonell drift utviklet bokbindet seg mot enklere og billigere løsninger. Dagens bokbind er derfor ofte industrielt utførte bind i enkle materialer. Dette har imidlertid skapt et eget marked for såkalte «kunstbind», bøker med godt papir og innbinding utført for hånd. Bokbinderfaget har med andre ord utviklet seg i to hovedretninger: Hånd-innbinding og industri-innbinding.  Bokbinderen må kjenne til en lang rekke ulike produkter og produksjonsmåter og alt som faget krever av maskiner, verktøy og materialkunnskap.
Håndinnbinding omfatter i tillegg til restaurering også protokoll- og litteratur- innbinding. Protokollinnbinding er innbinding av bøker det skal skrives i, mens litteraturinnbinding er innbinding av enkle bøker og av løsbind i papir og skinn hvor det legges vekt på ulike typer dekor. 
Utdanning
1+3-modell, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet:

Vg1 Design og håndverk
Vg2 og 3 særløp/ Opplæring i bedrift

Flere linker
Skoleoversikt