Om oss

Om oss

Opplæringskontoret for små håndverksfag er et interessekontor som eies av de bedriftene som har lærlinger i vårt system.
Vi har lærlinger i Oslo, Vestfold og Telemark og Viken.
Vi er et bindeledd mellom lærling/ bedrift og fagopplæringssystemet og har det juridiske ansvaret for opplæringen.
Målet vårt er å videreføre fagkunnskap og å sikre rekruttering til små håndverksfag.