Våre tjenester

For Lærlingen

 • Hjelper til med å skaffe læreplass
 • Skriver lærekontrakt
 • Tilbyr relevante kurs 
 • Hjelper til ved behov for tilrettelegging av opplæringen
 • Veileder og følger opp lærlingens dokumentasjon
 • Tar initiativ og bistår med 1/2 års samtaler
 • Hjelper til ved eventuelle problemer på arbeidsplassen

For Bedriften

 • Hjelper til med å finne lærlinger
 • Tar det juridiske ansvaret for opplæringen
 • Tilbyr relevante kurs
 • Hjelper til ved behov for tilrettelegging av opplæringen
 • Utbetaler lærlingtilskuddet
 • Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori
 • Følger opp endringer i lovverk og regler
 • Tar initiativ og bistår med 1/2 års samtaler
 • Melder opp lærlingen til fag- og svenneprøve
 • Hjelper til ved eventuelle problemer på arbeidsplassen