KURSPLAN

Vinteren/våren 2024

Opplæringskontoret for små håndverksfag presenterer
kursplan for høst/vinter 2023

Opplæringskontoret for små håndverksfag (SMÅFAG) presenterer nedenfor kursplanen for vinter/vår 2024. Enkelte kurs er svært populære, så vi anbefaler rask påmelding til de kursene du ønsker å delta på. Ved fullsatte kurs, vil det settes opp ventelister og 2.års lærlinger prioriteres ved påmelding.

Alle spørsmål og øvrige henvendelser sendes til Opplæringskontoret for små håndverksfag v/Marie-Terese Storteig.

Mail:  kurs@smafag.no Telefon: 41495642

Vel møtt til kurs!

SMÅFAGs kursregelement

1. Kursene er med få unntak gratis for lærlinger under Småfag. Avvik fra dette står i kolonnen for kursavgift.
Faglige ledere i medlemsbedriftene får 50% rabatt på kursavgiften.

2. Påmelding er bindene. Frist for avmelding er senest ti – 10 – dager før første kursdag. Ved avmelding etter denne fristen eller ved forfall uten gyldig grunn (eks. legerklæring), vil det for lærlinger tilkomme et gebyr på kr 500,-. For øvrige deltagere vil innbetalt kursavgift beholdes i sin helhet av Småfag.
Ved fulltegnede kurs blir evt. interesserte satt på venteliste og informert dersom det skulle bli ledige plasser.

3. Det gis fortrinnsrett for deltagelse for Småfags medlemsbedrifter – primært for lærlinger, sekundært for faglige ledere. Kursoversikten deles først med bedriftene/lærlingene før inngangen til hvert semester. Frem til full publisering ved semesterstart har bedriftene mulighet til å melde på før andre.
Merk: OSH-lærlingers deltagelse på kurs må alltid avklares med faglig leder/lærebedrift i forkant av påmelding. Påmelding for våre lærlinger gjøres via Fagbrev.io – opplæringsdager

4. Invitasjon til hvert enkelt kurs sendes ut i god tid før kursstart, med mindre de allerede er fulltegnet. Bedriftene vil motta invitasjonene èn uke før de deles med øvrige potensielle deltagere.

5. Alle påmeldte plikter å holde seg oppdatert og svare på evt. henvendelser fra Småfag i e-post/sms vedrørende de aktuelle kursene.

6. Vi tar forbehold om endringer i kursplanen og at kurs kan bli avlyst dersom det er for få påmeldte. Søknad om kursplass gjøres her.