Taksidermist

En taksidermist stopper ut og preparerer dyr.Utøveren må ha god iakttagelsesevne, evne til å være kreativ, ha god formfølelse og talent for å male og modellere.

Hovedvekten av arbeidet består i preparering av materialer til bruk som biologiske læremidler, jakttroféer og dekorasjoner. Det arbeides dessuten med innsamling, konservering og preparering for vitenskapelge samlinger, og montering og oppbygging av utstillinger for museer og private samlinger. Mye av det materialet taksidermisten arbeider med er helt unikt og uerstattelig. Taksidermisten skal sikre materialet mot nedbryting slik at det kan bevares for ettertiden og gjøres tilgjengelig for offentligheten. Det krever både ansvarsbevissthet og gode håndverksferdigheter.

Utdanningsløp:

1+3 modell (særløp), dvs ett år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet:

VG1 Design og håndverk

Særløp VG2 og 3 / Opplæring i bedrift