Fagene

                                                            Hva er små verneverdige fag?

                                                            Vi har ansvaret for 35 små og verneverdige fag.
                                                            Fag defineres som små og verneverdige hvis det tegnes inntill fem lærekontrakter per år. 
                                                            Fagene har lange håndverkstradisjoner, og det vurderes som viktig og ta vare på de
                                                            kunnskaper og ferdigheter som faget representerer.
                                                            Bedrifter innen disse fagene mottar utvidet støtte når de tar inn nye lærlinger.

                                                            I tilegg til de små og verneverdige fagene har vårt opplæringskontor også
                                                            ansvar for kjole- og draktsyerfaget og møbeltapetsererfaget.

                                                            Blyglassmester                                            Kostymesyer                               

                                                            Bunadstilvirker                                             Keramiker

                                                            Buntmaker                                                   Kurvmaker

                                                            Bøkker                                                         Maskør- og parykkmaker

                                                            Børsemaker                                                 Modellsnekker

                                                            Duodji                                                          Modist

                                                            Filigranssølvsmed                                        Salmaker

                                                            Forgyller                                                      Seilmaker

                                                            Gipsmaker                                                   Skomaker

                                                            Gjørtler                                                        Smed

                                                           Glasshåndverker                                          Storurmaker

                                                           Gravør                                                          Strikker

                                                           Herreskredder                                              Taksidermist

                                                           Hovslager                                                     Tredreier

                                                           Håndbokbinder                                             Treskjærer

                                                           Håndvever                                                     Instrumentmaker 

                                                           Kjole- og draktsyer